سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چادرم

 

اصلا بگو تمام واژه ها را بکار گیرند 

اگر توانستند یک سطر بنویسند 

از عاشقانه های من و چادرم 

در این هوای گرم ... !!!


+ تاریخ شنبه 94/5/10ساعت 11:54 صبح نویسنده روشنگری | نظر