سفارش تبلیغ
صبا ویژنراستی

 آن پیرزن تنهایی که توی کوچه ی ما

 همیشه ی خدا از لای در خانه شان

 چشم به راه  پسرش بود، مُرد.

 

 + تاریخ چهارشنبه 95/1/11ساعت 2:44 عصر نویسنده روشنگری | نظر