شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
رهبر_انقلاب در ديدار خانواده‌هاي شهداي #منا: . در حادثه‌ منا چند هزار نفر به ‌خاطر بي‌کفايتي و سوءعمل يک دولت جان مي‌بازند و دستگاه‌هاي حقوق بشري سکوت مرگ گرفته‌اند. . کساني که دل به سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌بندند، واقعيت آنها را ببينند. . ?اينها گاهي براي حقوق حيوانات جنجال مي‌کنند؛ حالا چند هزار انسان در يک حادثه به خاک و خون کشيده شده‌اند و آنها سکوت محض کرده اند. .
شجره خبيثه ملعونه آل‌سعود لياقت اداره حرمين شريفين را ندارد. هيأت حقيقت‌ياب فاجعه منا بايد تشکيل شود؛ آل‌سعود دهان ها را با پول نبندد. . "فاجعه منا نبايد فراموش شود" .
درب کنسرو بازکن برقی
يک فنجان قهوه به سبک
رتبه 0
0 برگزیده
84 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
يک فنجان قهوه به سبک عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top